IANTD Advanced Recreational Trimix Diver


Detta är det första steget mot den tekniska dykningen. Kursen är inte att betraktas som teknisk dykning utan mer som "fundamentals" eller "Intro to Tech"

(ur IANTD standard)
1. This Program is designed to extend the diver’s knowledge in the use of EANx for Sport diving. It further develops diving skills and provides a greater understanding of the EANx concept of diving. It is also intended to supplement the skills of Recreational Trimix Divers.

2. The Program employs EANx mixes from 21% oxygen to a maximum of 1.5 PO2 combined with a Helium content that maintains an END no greater than 24 m may be used.

3. This program qualifies divers to dive to 48 msw and perform decompression stops required dives up to 15 minutes.

 

Kursupplägg

Teori: Tre kvällar med teorilektioner:

1. Introduktion
2. Fysik och gaser
3. Fysiologi vid EANx dykning
4. Mental och fysisk form
5. Dykutrustning
6. Planera EANx dyk
7. Olyksfallshantering

Färdighetsdyk: Två bassänglektioner

Utedyk: 4 utedyk med minst 120min bottentid varav 2 skall vara mellan 30 och 48 m.

 


Vidareutbildning

Eleven kan efter certifiering och uppbyggnad av erfarenhet gå vidare inom teknisk dykning genom:

IANTD Technical Diver
denna kan ges i kombination med IANTD Normoxic Trimix

Detta kurspaket är till för de som vill dyka ner till 60m. Vill man vidareutbilda sig ytterligare och dyka ner till 100m finns
IANTD Trimix Diver

Vill man djupare än 100m finns
IANTD Exploration Trimix Diver


   

 


Kursstarter 2008

Kursen är planerad att börja ges under hösten 2008

 

 

Förkrav

-IANTD EANx Diver el. motsv.
-IANTD Deep Diver el. motsv.

- Minst 30 loggade dyk
- 18 år (15 med målsmans intygande)

 Pris: 7500 kr

Kurspriset inkluderar:
Instruktörsledd undervisning enligt kursupplägget, obligatorisk kurslitteratur, certifikat
.

Kurspriset inkluderar EJ:
Technical encyclopedia, utrustning, egen gas, resekostnader om deltagarna önskar göra utedyken genom båtutfärd.