Sportdykning
PADI Open Water Diver
PADI Advanced Open Water Diver
PADI Rescue Diver
PADI Divemaster
PADI Assistant Instructor

Specialkurser
PADI Enriced Air Nitrox Diver
PADI Deep Diver
PADI Night Diver
PADI Search & Recovery Diver
PADI Dry Suit Diver

Insteget till den tekniska dykningen
IANTD Advanced Nitrox Diver
IANTD Advanced Recreational Trimix

Teknisk dykning
IANTD Technical Diver
IANTD Normoxic Trimix Diver

IANTD Trimix Diver
IANTD Exploration Trimix Diver

IANTD Advanced Nitrox Diver


Detta är det första steget mot den tekniska dykningen. Kursen är inte att betraktas som teknisk dykning utan mer som en introduktionskurs för dekompressionsdykning.

(ur IANTD standard)
1. This Program is designed to extend the diver’s knowledge in the use of EANx for Sport diving. It further develops diving skills and provides a greater understanding of the EANx concept of diving.

2. The Program employs EANx mixes up to 1.5 PO2.

3. This program qualifies divers to do dive to 42 m and do decompression stops required dives up to 15 minutes using up to 100% Oxygen.

Kursupplägg
Teori: Två kvällar med teorilektioner:

1. Introduktion
2. Fysik och gaser
3. Fysiologi vid EANx dykning
4. Mental och fysisk form
5. Dykutrustning
6. Planera EANx dyk
7. Olyksfallshantering

Färdighetsdyk: ca 2-3 skillsdyk där man bl.a. lär sig lindragning, simtekniker, hantering av teknisk dykkonfiguration, användande av ytmarkeringsboj, kommunikation...

Utedyk: 6 utedyk med minst 160min bottentid varav 3 skall vara mellan 30 och 42 m.

Vidareutbildning
Eleven kan efter certifiering och uppbyggnad av erfarenhet gå vidare inom teknisk dykning genom:

IANTD Technical Diver
denna kan ges i kombination med
IANTD Normoxic Trimix

Detta kurspaket är till för de som vill dyka ner till 60m. Vill man vidareutbilda sig ytterligare och dyka ner till 100m finns
IANTD Trimix Diver

Vill man 100m eller djupare finns dessutom:
IANTD Exploration Trimix Diver


Förkrav
-IANTD EANx Diver el. motsv. (t.ex. PADI Enriched Air Diver)
-IANTD Deep Diver el. motsv. INGÅR I P-TECHs Adv.EANx KURS!
- Minst 30 loggade dyk
- 18 år (15 med målsmans intygande)

Kontakta oss gärna angående förkraven, saknas något kan vi ge ett paketpris på hela kurspaketet.

Pris: 6500 kr

Kurspriset inkluderar:
Instruktörsledd undervisning enligt kursupplägget, obligatorisk kurslitteratur, certifikat
.

Kurspriset inkluderar EJ:
Technical encyclopedia, utrustning, egen gas, resekostnader om deltagarna önskar göra utedyken genom båtutfärd.

 P-TECH Dykutbildning