Steget mot den tekniska dykningen
IANTD Advanced Nitrox Diver, 6500kr
IANTD Advanced Recreational Trimix, 7000kr

Teknisk dykning
IANTD Technical Diver+
IANTD Normoxic Trimix Diver
 (ges från 2010), 9000kr
IANTD Trimix Diver, extern instruktör
IANTD Exploration Trimix Diver, extern instruktör

 

 

Sportdykning, Kurserna ges genom samarbete med
Eskilstuna Dykcenter www.edc.nu

PADI Open Water Diver         
PADI Advanced Open Water Diver
PADI Rescue Diver
PADI Divemaster
PADI Assistant Instructor, kursen kommer att kunna ges inom kort

Specialkurser
PADI Enriced Air Nitrox Diver
PADI Deep Diver
PADI Night Diver
PADI Search & Recovery Diver
PADI Dry Suit Diver

I de angivna priserna ingår:

- All kurslitteratur

- Instruktörsledda dyk med små grupper på väl valda dykplatser för maximal säkerhet.

- certifieringsavgift

- INTE utrustning (vissa utrustningsdetaljer finns för uthyrning)

- INTE gasfyllning

 P-TECH Dykutbildning